ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา

ในสนามบิน

อาบูดาบี

เดินทางจากอาบูดาบีไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าก่อนคุณขึ้นเครื่อง ทุกขั้นตอนสามารดำเนินการได้ภายในอาคารผู้โดยสารที่ 3 อันสะดวกสบายของสนามบินอาบูดาบี เมื่อคุณไปถึงสหรัฐอเมริกา คุณเพียงแค่หยิบกระเป๋าและพร้อมออกเดินทาง

ด่านศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ในอาบูดาบี

ด่านศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารที่ 3 (T3) ในท่าอากาศยานอาบูดาบี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารที่ออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาสามารถดำเนินการพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอาบูดาบีก่อนออกเดินทาง ซึ่งเป็นด่าน CBP เพียงแห่งเดียวในตะวันออกกลาง และเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่แห่งที่อยู่ภายนอกอเมริกาเหนือ

หลังจากที่คุณผ่านด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสำหรับสหรัฐอเมริกาที่สนามบินอาบูดาบีแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อคุณไปถึงสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณยังสามารถโหลดสัมภาระของคุณไปจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายในสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการผ่านด่านต่างๆ ในสนามบิน และเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณในสหรัฐอเมริกาในแบบที่คุณสบายใจ

 

วิธีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาที่สนามบินอาบูดาบี

 

หากคุณเดินทางไปสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินเอทิฮัดจากอาบูดาบี คุณจะต้องใช้บริการด่าน CBP เพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดก่อนเดินทาง: 

หากคุณเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า (VWP) คุณจะต้อง:

สมัครเพื่อขออนุญาตเดินทางภายใต้ VWP โดยใช้เว็บไซต์ ESTA ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพิ่ม API (ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า) ในการจองของคุณอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกจำกัดและต้องห้ามที่คุณสามารถนำไปยังสหรัฐอเมริกา โปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องไม่มีอาหารทุกชนิดติดตัว รวมถึงเครื่องเทศ และจะต้องถือหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องและบัตรโดยสารขากลับหรือบัตรโดยสารเดินทางต่อ (หรือ e-ticket) ที่ได้รับการยืนยันสำหรับการเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาภายใน 90 วัน นอนจากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลศุลกากร CBP ที่เกี่ยวข้องที่สนามบินนานาชาติอาบูดาบีในวันที่เดินทาง หากจำเป็น

หากคุณเดินทางไปสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง คุณจะต้อง:

ทราบเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของคุณ ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกจำกัดและต้องห้ามที่คุณสามารถหรือไม่สามารถนำไปยังสหรัฐอเมริกาได้ นอกจากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลศุลกากร CBP ที่เกี่ยวข้องที่สนามบินนานาชาติอาบูดาบีในวันที่เดินทาง หากจำเป็น

หมายเหตุที่สำคัญ:

ทุกเที่ยวบินที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาจะปิดให้บริการเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทาง 2 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสายที่เริ่มต้นการเดินทางจากอาบูดาบี ผู้โดยสารทุกคนต้องแสดงตนที่ด่านศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 60 นาทีก่อนออกเดินทาง หากล่าช้าอาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธมิให้เดินทาง โปรดทราบว่าการใช้ด่านตรวจเอกสารล่วงหน้าที่สนามบินนานาชาติอาบูดาบี จะทำให้วันที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในหนังสือเดินทางของคุณจะเป็นวันที่คุณเดินทางออกจากอาบูดาบี

จุดเด่นของบริการ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พาวเวอร์แบงค์และแบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรอง, พาวเวอร์แบงค์, บุหรี่ไฟฟ้า, ไปป์ไฟฟ้า และเครื่องสูดไอส่วนบุคคลอื่นๆ ต้องใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง หรือเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือโดยมีการป้องกันแยกชิ้น เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

คุณสามารถนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้สูงสุด 10 อันรวมพาวเวอร์แบงค์

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่สำรอง เอาท์พุตของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-ion) ต้องไม่เกิน 100 วัตต์ต่อชั่วโมง ปริมาณโลหะในแบตเตอรี่ลิเทียมเมทัลต้องไม่เกิน 2 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PEDs)

คุณสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปได้สูงสุด 15 เครื่อง (รวมถึงแล็ปท็อป, แท็บเล็ต, เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์) เมื่อเดินทางในเที่ยวบินของเรา โดยนับรวมทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระต้องปิดเครื่องไว้เท่านั้น (กล่าวคือ จะอยู่ในโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนทไม่ได้) และต้องอยู่ในหีบห่อที่ป้องกันความเสียหาย

ห้องรับรองระดับพรีเมียมสำหรับสหรัฐอเมริกา

หากคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัดในชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นธุรกิจจากอาบูดาบีไปยังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้ห้องรับรองระดับพรีเมียมสำหรับสหรัฐอเมริกา ได้หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกาแล้ว ห้องรับรองมีที่นั่งแสนสบาย เครื่องดื่มและอาหารว่าง รวมทั้งพื้นที่สำหรับผ่อนคลายระหว่างที่คุณรอขึ้นเครื่อง

หากคุณเดินทางในชั้นประหยัด คุณสามารถเข้าใช้ห้องรับรองระดับพรีเมียมสำหรับสหรัฐอเมริกา ได้ในราคา 184 เดอร์แฮม หรือ 50 ดอลลาร์สหรัฐ