เดินทางพร้อมกับอุปกรณ์กีฬา

กอล์ฟและกีฬา

อื่นๆ

กำลังวางแผนวันหยุดที่เต็มไปด้วยกิจกรรมกีฬาใช่หรือไม่ เดินทางพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการด้วยนโยบายสัมภาระที่ยืดหยุ่นของเรา – เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. และความยาวไม่เกิน 300 ซม. อุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่สามารถนับรวมเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ และหากคุณเดินทางพร้อมกับไม้กอล์ฟ คุณยังสามารถนำถุงกอล์ฟหนึ่งใบไปได้ฟรีนอกเหนือจากสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

Golf

ไม้กอล์ฟ

คุณสามารถนำชุดไม้กอล์ฟหนึ่งชุดขึ้นเครื่องได้ฟรี โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. ซึ่งไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ อุปกรณ์หนึ่งชุดประกอบด้วยไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ และรองเท้ากอล์ฟหนึ่งคู่ หากคุณต้องการนำร่มกอล์ฟติดตัวไปด้วย จะต้องนับแยกเป็นสัมภาระเพิ่มเติมและอาจต้องชำระค่าธรรมเนียม

อุปกรณ์ดำน้ำ

สามารถรวมอุปกรณ์ดำน้ำเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ตราบใดที่อุปกรณ์ดำน้ำมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุด 300 ซม. อุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุด ประกอบด้วย:

 • อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ
 • สายรัดถัง
 • เกจวัดแรงดันถัง (อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดันอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษ โดยผู้ผลิตจะสามารถระบุข้อกำหนดการบรรจุที่เฉพาะเจาะจงได้)
 • หน้ากาก ครีบ และท่อสน็อร์กเกิล
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • เข็มขัดตะกั่ว
 • ถังอากาศ (ต้องเป็นถังเปล่าและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินเพื่อตรวจสอบ)

ไม่อนุญาตให้นำปืนฉมวกหรือฉมวกจับปลาขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่านอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ เราขอแนะนำให้คุณบรรจุอุปกรณ์ดำน้ำในกระเป๋าแข็งหรือกล่องกันกระแทก เราจะไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ของคุณในขณะที่คุณเดินทาง

อุปกรณ์สกีและสโนว์บอร์ด

คุณสามารถนำชุดอุปกรณ์สกีหรือสโนว์บอร์ดมาเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้

ใช้กระเป๋าที่ทำขึ้นมาสำหรับสกีและสโนว์บอร์ดเพื่อพกพาอุปกรณ์ของคุณ โดยต้องมีขนาดยาวไม่เกิน 300 ซม. อุปกรณ์ที่ยาวกว่าที่กำหนดจะถือว่าเป็น สินค้า

อุปกรณ์สกีหนึ่งชุด ประกอบด้วย:

 • สกีหนึ่งคู่
 • ไม้สกีหนึ่งคู่
 • รองเท้าสกีหนึ่งคู่

อุปกรณ์สโนว์บอร์ดหนึ่งชุด ประกอบด้วย:

 • สโนว์บอร์ดหนึ่งอัน
 • รองเท้าบูทหนึ่งคู่

อุปกรณ์สกีน้ำหนึ่งชุดประกอบด้วย สกีน้ำมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือสกีน้ำสลาลมหนึ่งอัน

สกี สโนว์บอร์ด และรองเท้าบูท สามารถบรรจุไว้ในสัมภาระที่คุณเช็คอินได้หากมีน้ำหนักหรือขนาดไม่เกินที่อนุญาต  โดยคุณจะถูกเรียกเก็บเงินที่สนามบินถ้ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าที่อนุญาต 

คุณสามารถถือกระเป๋าใส่รองเท้าเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ตราบเท่าที่มีน้ำหนักและขนาดไม่เกินจากที่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น คุณจะถูกขอให้โหลดกระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่อง

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด หากสัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกินจากที่ได้รับอนุญาต

สายการบินเอทิฮัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สกีหรือสโนว์บอร์ด

กีฬาทางน้ำและกระดานโต้คลื่น

คุณสามารถนำกระดานโต้คลื่นและกระดานกีฬาทางน้ำมาเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ โดยจะต้องมีขนาดยาวไม่เกิน 300 ซม. มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น สินค้า

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วย:

 • กระดานโต้คลื่น
 • เวคบอร์ด
 • เวฟสกี
 • บูกี้บอร์ด
 • สกิมบอร์ด
 • บอร์ดยืนพาย
 • สปีดบอร์ด
 • ไคท์บอร์ด / ไคท์เซิร์ฟ

จะต้องถอดกระดูกงู (เรือ) เกาสำหรับทอดโยงเรือ และ/หรือครีบออก หรือจัดเก็บอยู่ในหีบห่อที่ป้องกันความเสียหาย

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด หากสัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกิน สัมภาระที่อนุญาต

สายการบินเอทิฮัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

อุปกรณ์ตกปลา

คุณสามารถนำชุดอุปกรณ์ตกปลามาเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ โดยจะต้องมีขนาดยาวไม่เกิน 300 ซม. มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น สินค้า

อุปกรณ์ตกปลาหนึ่งชุด ประกอบด้วย:

 • เบ็ดตกปลาสองคัน
 • รอกหนึ่งอัน
 • สวิงตักปลาหนึ่งอัน
 • รองเท้าตกปลาหนึ่งคู่
 • กล่องตกปลาหนึ่งกล่อง

อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อเดียวกัน

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด หากสัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกิน สัมภาระที่อนุญาต

จักรยาน

สามารถรวมจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ตราบใดที่จักรยานมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุด 300 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรจุจักรยานของคุณอย่างระมัดระวังในกล่องป้องกันหรือกล่องจักรยาน ก่อนที่คุณจะเดินทาง โปรดถอดหรือยึดคันเหยียบเข้าด้านใน ต้องยึดมือจับไว้ด้านข้าง และปล่อยลมยางเพื่อลดความเสี่ยงเกิดความเสียหาย หากคุณจำเป็นต้องการพกพาชิ้นส่วนเพิ่มเติม คุณอาจต้องซื้อสัมภาระเพิ่มเติม