น้ำหนักสัมภาระ

ที่อนุญาต

ใช้เครื่องคำนวณของเราเพื่อคำนวณน้ำหนักที่อนุญาตของสัมภาระโหลดใต้เครื่องและถือขึ้นเครื่อง 

คุณสามารถแบ่งสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องแยกเป็นหลายชิ้นได้ และเช็คอินสัมภาระได้มากเท่าที่คุณต้องการภายในหนักสัมภาระที่อนุญาต

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในสหรัฐอเมริกา หรือหากคุณจะเดินทางกับสายการบินพันธมิตรของเรา อาจมีการใช้กฎสัมภาระที่แตกต่างออกไป ตรวจสอบเอกสารยืนยันการจองของคุณทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

ตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ

buy more baggage buy more baggage

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
พร้อมส่วนลดสูงสุด 30%

hand baggage only icon hand baggage only icon

ค่าโดยสารพิเศษสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการเดินทาง หากคุณไม่มีสัมภาระที่ต้องเช็คอิน

children icon children icon

เดินทางพร้อมกับ
ทารกหรือเด็ก  ใช่ไหม

report damage icon report damage icon

ถ้าหากสัมภาระหายหรือเสียหาย
ติดตามได้แบบเรียลไทม์

golf and sports golf and sports

เดินทางพร้อมกับไม้กอล์ฟหรือ
อุปกรณ์กีฬาใช่ไหม

dangerous item icon dangerous item icon

ดูรายละเอียดสิ่งที่คุณสามารถนำติดตัว
ในเที่ยวบินของคุณได้

หากคุณมีสัมภาระอื่นๆ เพิ่มเติม

เราทำให้การเดินทางพร้อมไม้กอล์ฟและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ เป็นไปได้ง่ายด้วยนโยบายสัมภาระที่ยืดหยุ่นของเรา อุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่สามารถนับรวมเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ และหากคุณเดินทางพร้อมกับไม้กอล์ฟ คุณยังสามารถนำถุงกอล์ฟหนึ่งใบไปได้ฟรีนอกเหนือจากสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Woman with bag talking on phone

หากเป็นสมาชิกเอทิฮัดเกสท์

รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสูงสุด 20 กก. ฟรีในฐานะสมาชิกเอทิฮัดเกสท์

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัมภาระ

Flight Search panel loading...