จอง

รถไฟและเที่ยวบิน

กำลังเดินทางไปหรือกลับจากแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดึสเซลดอร์ฟ หรือปารีสใช่ไหม หากคุณเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด ลองใช้บริการจองรถไฟ & เที่ยวบินของเราเพื่อเดินทางโดยรถไฟจากสถานีใดๆ ในเครือข่าย Deutsche Bahn หรือ SNCF

เพิ่มบริการรถไฟ & เที่ยวบินเมื่อคุณ จองเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์หรือผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวในพื้นที่ของคุณ

มีคำถามใช่ไหม ติดต่อ

train travel on Deutsche Bahn or SNCF network

รถไฟและเที่ยวบินทำงานอย่างไร

หากคุณกำลังจะบินกับสายการบินเอทิฮัดไปหรือกลับจากแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก หรือดึสเซลดอร์ฟ ให้จองการเดินทางต่อหรือขากลับโดยรถไฟไปยังหรือจากสถานีใดๆ บนเครือข่ายรถไฟของ
บริษัทรถไฟแห่งชาติเยอรมนีที่มีทั่วเยอรมนี

  1. เมื่อจองเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์ เลือกเมืองที่คุณต้องการออกเดินทาง และเลือก 'รถไฟและเครื่องบิน' เป็นปลายทาง
  2. หากคุณกำลังออกเดินทางจากเยอรมนี เลือก 'รถไฟและเครื่องบิน' เป็นจุดออกเดินทาง และเลือกปลายทางของคุณ
  3. เวลารถไฟที่คุณเห็นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่คุณสามารถดูตารางเวลาที่ยืนยันแล้วได้ที่ bahn.de
  4. เมื่อคุณจองแล้ว เราจะส่งอีเมลพร้อมหมายเลขอ้างอิงการจองไปให้คุณ คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิงแยกต่างหากสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนและการเดินทางแต่ละเที่ยวของคุณ นี่ไม่ใช่ตั๋วของคุณ
  5. เยี่ยมชม accessrail.com  เพื่อดูและพิมพ์ตั๋วรถไฟและเที่ยวบินของคุณ หรือพิมพ์ล่วงหน้า 72 ชั่วโมงที่สถานีของบริษัทรถไฟแห่งชาติเยอรมนี
  6. เมื่อคุณมาถึงสนามบิน โปรดรับสัมภาระของคุณก่อนที่คุณจะเดินทางไปยังสถานีรถไฟ
  7. แสดงตั๋วรถไฟและกำหนดเที่ยวบินของคุณเมื่อคุณมาถึงที่สถานีรถไฟ
  8. เดินทางอย่างผ่อนคลายด้วยรถไฟไปยังปลายทางใดๆ บนเครือข่ายรถไฟของบริษัทรถไฟแห่งชาติเยอรมนี

ตั๋วรถไฟของคุณจะสามารถใช้ได้หนึ่งวันก่อนออกเดินทาง ในวันที่ออกเดินทาง วันที่เดินทางมาถึง และหนึ่งวันหลังจากที่เดินทางมาถึงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวการเดินทางของคุณ 

Flight Search panel loading...