ข้อเสนอ

พิเศษ

เดินทางในขณะที่ร่างกายมีปัญหาสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือจำเป็นต้องจองบริการผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังให้แก่บุตรหลานของท่านหรือไม่ เพียงแจ้งให้เราทราบว่าเราจะทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

ผู้เยาว์

ที่เดินทางโดยลำพัง

เราจะดูแลให้บุตรหลานของคุณปลอดภัยเมื่อพวกเขาเดินทางโดยลำพัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้

ตั้งครรภ์

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ เราพร้อมจะช่วยคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือ

ทางการแพทย์

จัดเตรียมรถเข็นหรือขอความช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับการเดินทางของคุณ

ให้เราช่วยคุณ

ขอ

อาหาร

เดินทางโดยที่มีข้อกำหนดด้านอาหารใช่ไหม จัดเตรียมอาหารพิเศษบนเครื่อง

สั่งเลย