ตัวเลือกสำหรับ

ทุกอัตราค่าโดยสาร

ข้อเสนอ Fare Choices ของเราช่วยให้คุณสามารถเลือกราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณต้องการที่จะบินในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ หรือชั้นเฟิร์สคลาส คุณสามารถเลือกเดินทางโดยพกสัมภาระน้อย หรือเพิ่มสัมภาระมากขึ้นด้วยน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม ทำการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย หรือรับ Etihad Guest Miles มากยิ่งขึ้น

ลดราคา

 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ดูรายละเอียดค่าโดยสารสำหรับน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต
 • ไมล์สะสม 25% สำหรับ Etihad Guest Miles
 • มีสิทธิ์อัพเกรด

Value

 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ดูรายละเอียดค่าโดยสารสำหรับน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต
 • ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงวันที่
 • ไมล์สะสม 50% สำหรับ Etihad Guest Miles
 • มีสิทธิ์อัพเกรด

Choice

 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ดูรายละเอียดค่าโดยสารสำหรับน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต
 • เปลี่ยนวันที่ฟรีหนึ่งวัน
 • มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
 • ไมล์สะสม 75% สำหรับ Etihad Guest Miles
 • มีสิทธิ์อัพเกรด

Choice Plus

 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ดูรายละเอียดค่าโดยสารสำหรับน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต
 • เปลี่ยนแปลงได้ฟรีไม่จำกัด
 • มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
 • สิทธิ์การเช็คอินก่อน
 • เลือกที่นั่งฟรี
 • ไมล์สะสม 100% สำหรับ Etihad Guest Miles
 • มีสิทธิ์อัพเกรด

ที่นั่งผู้โดยสาร

 • สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • 100 เดอร์แฮมต่อการเปลี่ยนแปลงวันที่หนึ่งครั้ง
 • 10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดคิดเป็นไมล์
 • ได้รับไมล์สะสม 0%
Flight Search panel loading...

หมายเหตุ

ที่นั่งผู้โดยสาร: สามารถซื้อได้โดยใช้ Etihad Guest Miles หากมีไมล์สะสมไม่พอ คุณสามารถชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 50% ของอัตราค่าโดยสาร

สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง

 • ดูว่าคุณสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เท่าใดที่นี่
เปลี่ยนวันเดินทาง
 • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10% เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • มีค่าธรรมเนียมเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ละส่วนในการจองของคุณ
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเงิน และขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารที่คุณจองสำหรับแต่ละส่วน
 • ภาษีสนามบิน/รัฐบาลบางส่วนสามารถขอคืนได้
 • สำหรับการขอคืนเงินบัตรโดยสารที่มีการแก้ไข เราจะใช้กฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิม
 • ค่าธรรมเนียมจะถูกยกเลิกในกรณีที่ผู้โดยสารหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตอย่างกะทันหัน โดยต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ
 • คิดค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร (GSF) เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินผ่านศูนย์การติดต่อของเอทิฮัด – อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
 • ค่าธรรมเนียม/นโยบายการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและการยกเลิกจะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง และคุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะได้ในส่วนกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารเมื่อทำการจอง
 • การเปลี่ยนวันเดินทางสำหรับการจองที่นั่งผู้โดยสารจะทำให้อัตราค่าโดยสารเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องชำระส่วนต่างด้วยไมล์สะสม
การเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสาร/การขอคืนเงิน
 • ทำได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงิน/ทำการเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • การเปลี่ยนวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารที่แลกรับที่นั่งจากคะแนนจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องชำระส่วนต่างด้วยไมล์สะสม
สิทธิ์การเช็คอินก่อน
 • สมาชิกเอทิฮัดเกสท์ระดับแพลทินัม โกลด์ และซิลเวอร์มีสิทธิ์รับบริการเช็คอินระดับพรีเมียม
Woman with bag talking on phone

เดินทางแบบตัวปลิวได้

อัตราค่าโดยสารดีลพิเศษสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องของเรา เป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการเดินทาง หากคุณไม่จำเป็นต้องนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

หากมีคำถาม

หากต้องการสัมภาระเพิ่มเติม

ประหยัด 20% เมื่อคุณจอง
น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมทางออนไลน์

จองน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือพิเศษ

เราจะช่วยให้การเดินทางของคุณ
ราบรื่นยิ่งขึ้น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

need-more-baggage? need-more-baggage?

อัพเกรดเที่ยวบินของคุณ

อัพเกรดเพื่อยืดขาให้สบายและ
รับประทานได้ทุกเวลาบนเครื่อง

อัพเกรดเลย