เปลี่ยนแปลง

เที่ยวบินของคุณ

เราเข้าใจว่าบางครั้งแผนก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ใช้คู่มือนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของคุณ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการจอง ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ไม่ว่าคุณจะจองบัตรโดยสารแบบ Deal, Saver, Classic หรือ Flex ค่าโดยสารจะกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้กับเที่ยวบินของคุณ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากคุณในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตรวจสอบค่าโดยสารที่คุณจองเสมอก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเที่ยวบินของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกค่าโดยสารได้ที่นี่

กำลังเดินทางกับสายการบินพันธมิตรของเราใช่หรือไม่ คุณจะต้องติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อทำการร้องขอพิเศษใดๆ สำหรับเที่ยวบินของคุณ

เปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์

ใช้คุณลักษณะจัดการการจองของฉัน เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองของคุณในวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุด เปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ได้ตลอดจนถึงสองชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ จองน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม ร้องขอความช่วยเหลือพิเศษ หรือจองหรือเปลี่ยนที่นั่งของคุณ ประมูลการอัพเกรดหรือที่นั่งว่างด้านข้างในชั้นประหยัด อัพเดตข้อมูลการติดต่อและรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ หรือเพิ่มหมายเลขสมาชิกเอทิฮัดเกสท์ของคุณ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลกผ่านบริการนี้

ข้อควรพิจารณาก่อนที่จะยกเลิกการจอง:

 • ตรวจสอบว่าบัตรโดยสารของคุณยังไม่ได้ถูกใช้หรือแลกเปลี่ยน และสามารถคืนเงินได้ (โดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก)
 • บัตรโดยสารของคุณจะต้องออกมาแล้วมากกว่าห้าวัน และซื้อโดยใช้บัตรเครดิตใบเดียว
 • การยกเลิกและการคืนเงินไม่สามารถย้อนกลับได้
 • การคืนเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิม
 • ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติม 
 • การคืนเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติไปยังบัตรใบเดิมกับที่คุณใช้ซื้อบัตรโดยสาร โปรดติดต่อ เรา หากคุณไม่มีบัตรดังกล่าวแล้ว
 • การคืนเงินใช้เวลา 14 ถึง 30 วันทำการจึงจะปรากฏบนบัตรหรือใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ
 • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลกได้

 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกเที่ยวบินของคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางและค่าโดยสารที่คุณได้จองไว้
 • ในกรณีที่จองค่าโดยสารหลายอัตรา จะใช้กฎการคิดอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด
 • หากคุณต้องการยกเลิกการจอง การคืนเงินจะเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิมของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10%
 • คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินในกรณีเคราะห์ร้ายที่ผู้โดยสารหรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงเสียชีวิต (ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ)

หากคุณพลาดเที่ยวบิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ปรากฏตัวและการเปลี่ยนแปลง คุณต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีที่สามารถทำได้ หากคุณกำลังจะพลาดเที่ยวบิน หากคุณไม่ดำเนินการ เที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อไปของคุณอาจถูกยกเลิก

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรทางออนไลน์ได้บ้าง

ประเภทบัตรโดยสาร  การเรียกและการดูข้อมูล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้โดยสาร* ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม ซื้อที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน
การจองที่ไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม 

การจองที่มีน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 
**
การจองที่มีที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ 

การจองที่มีประกันภัยการเดินทาง
ไม่
เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร
ไม่
เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร


การจองการเดินทางหลายเมืองที่ไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม
ไม่
การจองเดอะ เรสซิเดนซ์
ไม่

ไม่

*รายละเอียดผู้โดยสารที่สามารถอัพเดตทางออนไลน์:

 • เพิ่มรายละเอียดหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด 
 • อัพเดตข้อมูลการติดต่อ
 • เพิ่มหมายเลขเอทิฮัดเกสท์
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ โปรด ติดต่อเรา เพื่อแก้ไขชื่อ

** คุณไม่สามารถเพิ่มกระเป๋าได้สำหรับเที่ยวบินของการเดินทางที่มีกระเป๋าเพิ่มเติมอยู่แล้ว

ติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของคุณ

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของคุณผ่านทางศูนย์การติดต่อของเอทิฮัด หรือพูดคุยกับตัวแทนที่สำนักงานใกล้บ้านคุณ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสาร

เราสามารถให้การช่วยเหลือได้ในกรณีต่อไปนี้

 • การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงการจองที่มีปลายทางหลายแห่งและจุดแวะพักค้างคืน
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อของคุณบนบัตรโดยสาร
 • เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่จองพร้อมบริการคนขับรถของเอทิฮัด คำขอพิเศษ และบริการเพิ่มเติม

  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก:

 • อาจคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง โดยคำนวณตามเส้นทางและกฎการคิดอัตราค่าโดยสารที่คุณจอง
 • การคืนเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิม
 • ในกรณีที่จองค่าโดยสารหลายอัตรา จะใช้กฎการคิดอัตราค่าโดยสารที่คืนเงินที่เข้มงวดที่สุด
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกที่ดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10%
 • โปรดแจ้งให้เราทราบในทันทีที่สามารถทำได้ หากคุณกำลังจะพลาดเที่ยวบิน เพื่อไม่ให้เที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อไปของคุณถูกยกเลิก โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ปรากฏตัวและการเปลี่ยนแปลง
 • โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินในกรณีเคราะห์ร้ายที่ผู้โดยสารหรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงเสียชีวิต (ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ)

จองกับบริษัทตัวแทนการเดินทางใช่หรือไม่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนการเดินทางหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกโดยตรง

หากคุณมีบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน โปรดโทรหา ศูนย์การติดต่อของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณ อาจคิดค่าบริการ

หากต้องการเช็คอิน สำรองที่นั่ง หรือทำการร้องขอพิเศษใดๆ อัพเดตการจองของคุณได้ที่ จัดการการจองของฉัน  หรือทำการติดต่อ

เปลี่ยนชื่อและคำขอพิเศษของคุณ

อัพเดตชื่อในการจองของคุณ

การแก้ไขคำนำหน้าและการแก้ไขชื่อเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสะกดคำจริงๆ (ไม่เกินสามตัวอักษร) สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การแก้ไขชื่อด้วยสาเหตุอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 150 ดอลลาร์ออสเตรเลียหากคุณซื้อบัตรโดยสารในออสเตรเลีย โปรดติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก เพื่อแก้ไขชื่อในการจองของคุณ

ข้อควรพิจารณาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 • การแก้ไขชื่อสามารถทำได้ตลอดเวลาก่อนเที่ยวบินขาออกเที่ยวแรก
 • อนุญาตการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น
 • ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารเท่านั้นที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้
 • ใช้กับเที่ยวบินที่จำหน่ายและให้บริการโดยสายการบินเอทิฮัด (เช่น EY011) ตลอดจนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเวอร์จิ้นออสเตรเลีย (VA) ที่จำหน่ายโดยสายการบินเอทิฮัด
 • โปรดส่งคำขอของคุณไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง หากกำหนดการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินของเวอร์จิ้นออสเตรเลีย (VA) อยู่ด้วย
 • คุณต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การแก้ไขชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงในการจองเป็นกลุ่มจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐ
 • อาจต้องเสียค่าบริการ
 • หากคุณจองกับบริษัทตัวแทนการเดินทางหรือบุคคลภายนอก โปรดติดต่อช่องทางดังกล่าวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ความช่วยเหลือพิเศษและบริการเพิ่มเติม

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการจองทางออนไลน์ โปรดติดต่อเรา  หรือเยี่ยมชมสำนักงานใกล้บ้านคุณ เพื่อยืนยันบริการหรือคำขอเพิ่มเติม รวมทั้งเก้าอี้รถเข็น เปลเด็กและอาหารพิเศษ ที่นั่ง น้ำหนักสัมภาระเพิ่ม และเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

ประกันภัยการเดินทาง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองที่มีประกันภัยการเดินทาง โปรดติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก ของเรา หรือ เยี่ยมชมสำนักงานใกล้บ้านคุณ ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

นอกจากนี้ คุณยังต้องติดต่อ ประกันคุ้มครองการเดินทาง เพื่อปรับปรุงประกันภัยของคุณด้วย

ผู้โดยสารในสหรัฐอเมริกา

หากคุณจองล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนเที่ยวบินของคุณเดินทาง คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากคุณยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ซื้อบัตรโดยสาร เพื่อขอรับเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์การติดต่อทั่วโลกของเรา หรือเยี่ยมชมสำนักงานใกล้บ้านคุณ

จองบัตรโดยสารในอิตาลีใช่หรือไม่

ซื้อบัตรโดยสารจากสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ตัวแทนท่องเที่ยวในอิตาลี หรือ etihad.com/it และพลาดเที่ยวบินใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเราที่หมายเลข +39 02 23331300 ภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาที่เที่ยวบินออกเดินทาง หากคุณประสงค์ที่จะใช้เที่ยวบินต่อมาหรือเที่ยวบินขากลับ เราจะระงับเที่ยวบินที่เหลือของคุณโดยไม่ต้องชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ เวลาออกเดินทางจะต้องมากกว่า 12 ชั่วโมงหลังจากที่เที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้เดินทางถึง

หากเที่ยวบินถัดไปออกเดินทางภายในเวลา 24 ชั่วโมง โปรดติดต่ออย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเที่ยวบินถัดไปของคุณออกเดินทาง จากนั้น เราจะออกบัตรโดยสารให้ใหม่สำหรับกำหนดการเดินทางที่เหลือโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือปรับค่าโดยสารใดๆ หากคุณไม่ติดต่อเรา การจองเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดจะถูกยกเลิก หากคุณเดินทางโดยไม่ได้ติดต่อเรา คุณจะถูกเรียกเก็บเงินส่วนต่างระหว่างบัตรโดยสารเดิมที่ซื้อมากับค่าโดยสารสูงสุดในชั้นโดยสารเดียวกัน ซึ่งจะใช้กับกำหนดการเดินทางที่แก้ไขเมื่อเราออกบัตรโดยสารให้ใหม่ บัตรโดยสารทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่ามีที่นั่งว่างหรือไม่ ในกรณีที่กฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิมให้ประโยชน์มากกว่า ก็จะใช้กฎเหล่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การจอง การแก้ไข และการยกเลิกทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายการดูแลลูกค้า เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง ตลอดจนภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร)

นโยบายเหล่านี้อยู่ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา