Şartlar

ve Koşullar

Giriş

www.etihad.comm.etihad.com www.etihadholidays.comwww.etihadguest.comwww.etihadccargo.com web siteleri, Etihad Mobil uygulamaları (bundan böyle tek tek ve toplu olarak "Etihad Web Siteleri" olarak anılacaktır) Etihad Airways P.J.S.C.ye ait olup yine Etihad Airways P.J.S.C. tarafından işletilmektedir. ("Etihad") Emiri Decree tarafından kurulmuş ve tüzel kişiliğini Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Abu Dabi Emirliği'nde kazanmış bir Halka Açık Anonim Şirkettir. Etihad Web Siteleri'ni kullanmadan önce lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice gözden geçirin.

Etihad Havayolları

Siz ve Etihad Arasındaki Anlaşma

Etihad Web Siteleri'ne girip bu web sitelerini kullanarak, bu belgedeki ("Anlaşma") hüküm ve koşulları -değişiklik, sınırlama veya herhangi bir şart olmaksızın- kabul etmeye razı olmuş sayılırsınız. İşbu Anlaşma'yı akdetmeye ve bu belgede yer alan tüm hüküm ve koşullara uygun olarak Etihad Web Siteleri'ni kullanmaya ilişkin yasal hakka ve ehliyete sahip olduğunuzu açıkça beyan ve temin etmektesiniz.

Hükümlerin Değiştirilmesi

Etihad, Etihad Web Siteleri'nde yer alan bilgilerin doğruluğunu mümkün olduğunca sağlamak için çaba gösterir. Ancak, zaman zaman hatalar ortaya çıkabilir. Etihad, Etihad Web Siteleri'nde yer alan bilgilerdeki hatalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Etihad Web Siteleri, diğer bilgilerin yanı sıra, Etihad veya üçüncü bir tarafın sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi içerir. Etihad Web Siteleri'ndeki bu bilgiler ve diğer tüm materyaller iyi niyetle sunulmaktadır. Etihad Web Siteleri'ni kullandığınızda, Etihad'ın Hüküm ve Koşullar'ı, Müşteri Hizmetleri Politikası'nı ve/veya Etihad Web Siteleri'nde verilen diğer bilgileri istediği zaman, önceden haber vermeksizin yenileme, değiştirme veya tadil etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. 

Değiştirilen hüküm ve koşullar, Etihad Web Siteleri'nde yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve önceden Etihad Web Siteleri üzerinden yapılmış sözleşmeye dayalı anlaşmaları geriye dönük olarak etkilemez. Etihad Web Siteleri'ne her girdiğinizde bu hüküm ve koşulları yeniden okumalı ve ilgili tüm hüküm ve koşullardan haberdar olduğunuza emin olmalısınız. Bu bağlamda, yapılan bir değişikliğin ardından Etihad Web Siteleri'ne girmeye ve siteleri kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.

Sitenin Kullanılabilirliği

Etihad, Etihad Web Siteleri'nin ve ilgili hizmetlerin kullanılabilir olması için makul tüm çabayı göstermekle birlikte bunların devamlı olarak, kesintisiz kullanımda olacağını garanti edemez.

Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlanması

Etihad, Etihad Web Siteleri'ne ilişkin olarak ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti veya teminat vermemekte olup, kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, bu gibi bütün garanti veya teminatları reddeder.

Etihad Web Siteleri'ne erişiminizin ve bu web siteler üzerinde yer alan veya bu web siteler yoluyla ulaşılan yazılım ve diğer materyallerle ilgili kullanım tasarrufunuzun getirdiği tüm riskler size aittir. Etihad bu gibi yazılımların güvenilirliği, istikrarlılığı veya virüssüz oluşuyla ilgili hiçbir garanti vermez.

İlgili kanuna tabi olmak kaydıyla; sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal, ürün sorumluluğu ya da başka bir nedene dayanıp dayanmamasına bakılmaksızın Etihad Web Siteleri'ni kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan ya da herhangi bir şekilde bununla ilgili olan her türlü (kâr kayıpları, tasarruf veya gelir kayıpları, veri veya bilgi kayıpları ya da kullanılmaz hale gelişi ile sınırlı olmaksızın) doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai, cezalandırıcı veya risk nedeniyle ortaya çıkan hasarların sorumluluğu Etihad tarafından hiçbir şekilde kabul edilmez.

Bu hükme Etihad Web Siteleri üzerinden alınmış her türlü bilgi, ürün veya hizmetler ya da Etihad Web Siteleri aracılığıyla akdedilmiş sözleşmeler dahil olup Etihad tarafından gerçekleştirilen havayolu taşımacılığı -Etihad Web Siteleri'nde sunulan rezervasyon motoru kullanılarak alınmış biletler bağlamında- hariçtir. Havayolu taşımacılığı, taşıma koşullarına ve ilgili uluslararası sözleşmelere tabidir.

Kabul Edilebilir Kullanım

Etihad Web Siteleri'ni kullanırken aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız:

 • Bu siteleri yalnızca Etihad'ın sunduğu ürün ve hizmetlerin bulunma durumunu öğrenmek ve geçerli rezervasyonlar ve işlemler yapmanızı sağlamak için kullanmak. Etihad Web Siteleri'ni yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçla kullanmayı kabul etmektesiniz.
 • Etihad Web Siteleri'ndeki hizmetleri yalnızca geçerli/meşru rezervasyonlar yapmak için kullanmak.
 • Sahte rezervasyon veya talep beklentisini dikkate alarak rezervasyon yapmamak. Etihad bir ya da daha fazla varış yerine aynı tarihte veya yakın tarihte yapılan birden fazla rezervasyona ilişkin konfirmasyonların tamamını haber vermeksizin iptal edebilir.
 • Etihad Web Siteleri'nin görünümünü oluşturan arayüzü veya alt yapıyı oluşturan yazılım kodlarını bozmamak, değiştirmemek veya bunlara müdahale etmemek.
 • Etihad Web Siteleri'ne veya ilgili alt yapıya makul olmayan veya ölçüsüz büyüklükte yük getirecek hiçbir eylemde bulunmamak.
 • Ödeme günü gelen tüm meblağların tam olarak ve zamanında ödenmesi; fiyat, ürün veya hizmetlerin bulunurluğuyla ilgili tüm kurallara uyulması ile sınırlı olmaksızın satın alımla ilgili tüm hüküm ve koşullar. Etihad Web Siteleri'nin kullanımından doğan tüm ücretler, maliyetler, vergiler ve harçlar sadece sizin sorumluluğunuzdadır.
 • Etihad Web Siteleri'ndeki materyallerin işlevselliğine zarar verecek veya zarar verme ihtimali olan, müdahale eden, erişimi aksatan veya bu materyallerin işlevselliğini bozan hiçbir eylemde bulunmamak; ayrıca bir yazılımın veya ekipmanın işlevselliğine müdahale etmek, onu imha etmek veya sınırlamak için hazırlanmış bilgisayar virüslerini veya diğer kodları, dosyaları ya da programları içeren materyalleri karşıya yüklememek.
 • Onur kırıcı, hakaret içeren, saldırgan, ihlal niteliğinde, müstehcen, kaba, zararlı, tehditkar, kötü sözler içeren, haksız, ırksal ya da etnik açıdan uygunsuz veya diğer bir şekilde kanunlara aykırı materyalleri veya bilgileri yayınlamamak, dağıtmamak ya da başka şekilde karşıya yüklememek; veya zincirleme mektuplar, istenmeyen postalar, "spam" materyalleri veya diğer herhangi bir şekilde olabilecek toplu mesajları göndermemek.
 • Özel hayatın gizliliği hakları da dahil olmak üzere diğer kişilerin haklarını tehdit veya taciz etmemek, tehditkar hareketlerde bulunmamak, kötüye kullanmamak, engellememek veya başka bir şekilde ihlal etmemek.
 • Etihad Web Siteleri'ne veya Etihad Web Siteleri'ndeki özel alanlara ya da üye hesabı alanlarına yetkisiz erişim elde etmemek veya elde etmeye çalışmamak; başka biriymiş gibi davranmamak veya başka birini tanıdığınıza ilişkin yalan beyanda bulunmamak.
 • Etihad'ın veya ona bağlı şirketlerin ya da üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek, zarara uğratacak veya engelleyecek hiçbir şey yapmamak, yapılmasına neden olmamak veya izin vermemek. Ayrıca, başka bir şekilde kanunlara aykırı olan ya da Etihad açısından yükümlülük doğurabilecek hiçbir şey yapmamak.
 • İşbu Anlaşma'yı veya başka herhangi bir şekilde ilgili mevzuatı ihlal etmemek

Etihad'ın bu hüküm ve koşullardan herhangi birini ihlal etmiş olduğunuzu veya Etihad Web Siteleri'ni kullanırken başka bir şekilde uygun olmayan davranışlarda bulunduğunuzu düşünmesi halinde, Etihad aşağıdakilere ilişkin haklarını saklı tutar: 

 • Bu hüküm ve koşulları ihlal etmiş olduğunuz konusunda sizi uyarmak ve bu davranışa son vermenizi rica etmek;
 • Yayınlamış olabileceğiniz materyalleri veya içeriği size haber vermeksizin silmek;
 • Etihad Web Siteleri'ni kullanımınızla ilgili önlemler almak (erişiminizi sonlandırmak, askıya almak veya kısıtlamak dahil) ve kullanımınızı önlemek;
 • Size danışmaksızın Etihad'da yaptırmış olabileceğiniz rezervasyonları iptal etmek;
 • Faaliyetlerinizi internet, mobil veya telekom sağlayıcıları gibi servis sağlayıcılarına ve/veya ilgili makamlara bildirmek;
 • Size karşı dava açmak.

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Etihad Web Siteleri'ndeki tüm içerik telif haklarıyla korunmaktadır.

Etihad Web Siteleri ticari kullanım için değil, kişisel kullanımınız içindir. Etihad Web Siteleri'nden elde ettiğiniz hiçbir bilgiyi, yazılımı, ürünü veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, ifa edemez, çoğaltamaz, yayımlayamaz, lisansını veremez, kendisinden türetilmiş işler oluşturamaz, devredemez veya satamazsınız.

Etihad Web Siteleri'nde atıfta bulunulan Etihad, Etihad Holidays, Etihad Cargo ve Etihad'ın diğer tüm ürün veya ticari adları Etihad olarak bizim ticari markalarımız veya tescilli ticari markalarımızdır. Burada belirtilen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Web Sitesi Rezervasyonları

 1. İstediğiniz kabin sınıfında rezervasyon yaptırabilirsiniz: Residence, First, Business veya Economy Class. Rezervasyonunuz, uygulanabilir fiyat koşullarına ve o fiyat grubunda koltuk bulunmasına bağlıdır. Rezervasyon teyidi için, rezervasyon sırasında banka kartı, kredi kartı veya başka bir ödeme şekli ile çevrimiçi ortamda ödeme yapmanız gereklidir.
 2. Fiyatlarımızın, uçuşun başlangıç noktasına göre otomatik olarak gösterildiğini hatırlatırız. Ödeme sağlayıcınız, rezervasyon sayfasında gösterilen fiyat için farklı döviz kurları uygulayabilir. Bu nedenle, Etihad Havayolları'nın sorumlu olmadığı ek ücretler doğabilir. Sunulan ödeme seçenekleri, her uçuşun başlangıç noktasına göre değişir. 
 3. Verilen bilet fiyatlarına yurt dışına çıkış vergileri, yolcu hizmet vergileri, havaalanı vergileri gibi havaalanı ya da ziyaret ettiğiniz ülkelerin idari mercileri tarafından konulan tüm vergiler, harçlar ve ücretler dahildir. Toplam ücret, rezervasyon özeti panelinde gösterilir
 4. Etihad web sitelerinde, yetişkinler ve çocuklar (2 ‑ 11 yaş) dahil olmak üzere, tek seferde en fazla 9 yolcu için çevrimiçi rezervasyon yapılabilir. Her bir bebeğe bir yetişkinin eşlik etmesi şartıyla, bir rezervasyon kapsamındaki Bebek sayısı en fazla 9 olabilir. 
 5. Yalnız başına seyahat edecek bir bebek için çevrimiçi rezervasyon yapamaz veya bir yetişkin için zaten mevcut bir rezervasyona çevrimiçi olarak bir bebek ekleyemezsiniz. Mevcut bir rezervasyona bebek eklemeniz gerekirse, lütfen İletişim Merkezini arayın.
 6. 2 yaşından küçük konuklar Bebek olarak; 2‑11 yaş arasındaki konuklar çocuk olarak sınıflandırılır – yaş sınırları rezervasyonun yapıldığı tarih değil, seyahat tarihi için belirlenmiştir. 
 7. Bu nedenle, ikinci doğum gününde seyahat eden bir çocuk, bebek olarak değil çocuk olarak nitelendirilir ve dahil olduğu yaş sınıflandırmasına uygun bir bilete sahip olması gerekir. Çevrimiçi olarak bir Yetişkin ücreti ödemek ve ardından çevrimiçi Refakatsiz Çocuk formunu doldurmak yoluyla, Refakatsiz Çocuk hizmeti talebinde bulunabilirsiniz. Ek ücretler uygulanabilir.
 8. Değişiklik ve iadeler

Rezervasyon değişikliği veya iptal işlemlerinizi çevrimiçi olarak yapabilir veya İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz. Değişiklikler ve iptaller de dahil tüm rezervasyonlar Hüküm ve Koşullar'a, Müşteri Hizmetleri Politikası'na, Genel Taşıma Koşulları'na ve geçerli tüm bedel ve yükümlülüklere (bilet ücreti kuralları ve Misafir Hizmet Bedeli dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) tabidir.

-        Değişiklik ücretleri, seçtiğiniz Ücret Seçeneğine göredir. Rezervasyon sırasında birden çok Ücret Seçeneğini seçtiyseniz, en kısıtlı olan ücret kuralları geçerli olur.

-        İade kuralları, seçtiğiniz Ücret Seçeneğine bağlıdır. Rezervasyon sırasında birden çok Ücret Seçeneğini seçtiyseniz, en kısıtlı olan ücret kuralları geçerli olur. Daha önce değişiklik yaptığınız bir bileti iade etmek için orijinal biletin iade kuralları geçerli olur.

Rezervasyonlarınızı, kalkıştan en fazla 2 saat öncesine kadar değiştirebilirsiniz. Kredi/banka kartıyla ödenen uygun rezervasyonlar için, biletin düzenlenmesinden 5 gün sonra, kalkıştan 2 saat öncesine kadar, çevrimiçi olarak iade talep edebilirsiniz.

Banka ve kredi kartlarının kullanımı

 1. Yerel Kredi ve Banka Kartları genellikle kabul edilmektedir, ancak nihai onay kartı veren bankanın kabul kurallarına bağlıdır. Mevcut olduğu durumlarda, alternatif bir ödeme şekli seçmeniz de mümkündür.  
 2. Banka/kredi kartı tercihen seyahat eden yolculardan birine ait olmalı ve söz konusu kart ile birlikte rezervasyon işleminde kullanılan kimlik kartı check-in sırasında doğrulama amacıyla ibraz edilmek üzere seyahat anında yolcunun yanında bulunmalıdır.  Kartın sahibi seyahat eden kişi değilse, seyahat eden konuk havaalanındaki check-in işlemi sırasında kartın net bir fotokopisini ibraz etmelidir.  Alternatif olarak; bu satın alma için ödemede kullanılan banka kartı bilgilerini gösteren hesap bildiriminin bir kopyasını, rezervasyon referansı ve bilet numarası ile birlikte, uçuş saatinden en az 18 saat öncesinde PV@etihad.ae adresine gönderebilirsiniz. Ödeme kartı yukarıda sözü edilen yöntemlerden biriyle doğrulanamazsa, bu rezervasyon kapsamında seyahat eden yolcuların seyahat etmesine, bilet ücreti check-in sırasında yeni baştan tamamen ödenmedikçe izin verilmez.
 3. Visa veya MasterCard ile yapılan ödemelerde, kredi kartınızı Veren Bankaya bağlı olarak, “Verified by Visa” veya “MasterCard Secure” sayfası üzerinden ilave güvenlik kontrolü işlemlerini tamamlamanız gerekebilir. Seyahat programınızı satın alma işlemini onayladıktan sonra bankanızın logosunun bulunduğu bir pencere açılacaktır. Bu pencerede ‘Verified by Visa’ veya ‘MasterCard Secure’ parolanızı girmelisiniz. Bu parolayı girmeniz isteniyorsa, fakat bu kimlik doğrulama servisi için kayıt yaptırmadıysanız, kayıt için lütfen bankanıza başvurun. Bu parolayı girmeniz istendiği halde girmeden devam etmeyi tercih ederseniz veya yanlış bir parola girerseniz, rezervasyonunuz başarılı bir şekilde tamamlanamayabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen kredi kartınızı veren Banka ile irtibata geçin.
 4. Etihad, yukarıda belirtilen banka ve kredi kartı kurallarına uyulmaması halinde yolcuyu taşımayı reddetme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi: Etihad Havayolları, kredi kartı bilgilerinin verilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar, ziyan, kötüye kullanma ya da yetkisiz erişimden dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmez. Etihad Havayolları, söz konusu zararların ortaya çıkma ihtimali konusunda önceden bilgilendirilmiş olsa dahi, bu web sitesindeki kredi kartı kullanımı ile ilgili bilgilere dayanarak yaptığınız herhangi bir işlem veya verdiğiniz herhangi bir karardan dolayı sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

Taşıma Koşulları

Yolcuların ve bagajlarının hava yoluyla taşınması, ilgili taşıyıcının Taşıma Koşullarına tabidir. Uçuşlarımızla ilgili olarak, lütfen Genel Taşıma Koşullarımızı okuyun.

Almanya'da satın alınan biletler için Taşıma Koşullarımızı okuyun.

Kanada Yolcu Koruma Bilgilerimizi okuyun.

Yolcuların ve bagajlarının taşınması, geçerli Varşova Antlaşması (1929) veya Montreal Antlaşması (1999) düzenlemelerine ve taşıyıcının sorumluluğunu belirli durumlarda sınırlayan veya şarta bağlayan diğer uygulanabilir düzenlemelere tabi olabilir.

Seyahat Gereksinimleri

Seyahat ettiğiniz veya transit geçiş yaptığınız bazı uçuş noktaları için vize almanız gerekebilir. Seyahat için gerekli olan bu gibi vizeleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun yanı sıra seyahatinizin süresi boyunca geçerli olan ve gireceğiniz tüm ülkeler için kabul edilebilir bir son kullanma tarihine sahip bir pasaportunuz olmalıdır. Pasaport ve vize gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiyi seyahat edeceğiniz ya da transit geçiş yapacağınız ülke veya ülkelerin elçiliklerinden alabilirsiniz.

Bazı ülkeler, giriş veya aktarma öncesinde bağışıklık sistemine yönelik aşıları olmanızı (ve bunun kanıtını sunmanızı) ve/veya yeterli seyahat sigortasına sahip olmanızı talep etmektedir. Bu gereklilikleri bilmek ve yerine getirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen buraya tıklatın.

Tanımlama Bilgisi Politikası

Tanımlama Bilgisi Politikamızı görüntülemek için lütfen buraya tıklayın .

Zararın Tazmini Taahhüdü

Etihad Web Siteleri'nin kullanımıyla ilgili bir koşul olarak, Etihad Web Siteleri'ni kullanmanız neticesindeki talepler -doğru olması halinde işbu hüküm ve koşulların sizin tarafınızdan ihlali anlamına gelecek iddiaların söz konusu olduğu talepler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla- nedeniyle ortaya çıkmış her türlü yükümlülük, masraf (avukat ücretleri dahil) ve zararla ilgili bizi tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine ve Uygulamalara Verilen Bağlantılar

Etihad Web Siteleri'nde üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine verilmiş bağlantı ve yönlendirmeler bulunabilir. Etihad, bu gibi üçüncü taraf sitelerindeki bilgileri, ürünleri veya hizmetleri hiçbir şekilde yönetmez veya kontrol etmez. Üçüncü taraf bağlantıları ve yönlendirmeleri, yalnızca sizin rahatlığınız için sitemizde yer almaktadır ve bu gibi üçüncü taraf sitelerinin tarafımızdan onaylandığı anlamına gelmez. Üçüncü taraf bağlantılarının ve yönlendirmelerinin kullanılmasıyla ilgili yegane sorumluluk size aittir.

Şikayetler

Etihad Web Siteleri'yle ilgili memnun olmadığınız herhangi bir konu ya da Etihad'ın sunduğu herhangi bir hizmetle ilgili şikayetleriniz varsa lütfen bize başvurunuz.

Kanun ve yargı alanı seçimi

Etihad Web Siteleri'ni kullanımınız ve Etihad hüküm ve koşulları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kanunlarına tabidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliği'ndeki mahkemelerin münhasır olmayan yargı hakkına riayet etmeyi kabul etmektesiniz. Etihad, yasal kovuşturmayı bulunduğunuz ülkenin mahkemelerine taşıma hakkını saklı tutar.

Bu hüküm ve koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen buraya tıklatarak sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderiniz.

AB sınırlarında bulunan havalimanlarındaki uçuş aksaklıkları durumunda yolcuların sahip olacağı haklara ilişkin bilgiler

Avrupa Birliği sınırlarında bulunan bir havalimanı çıkışlı uçuşu olan yolculara yönelik, politikalarımız ve uçağa kabul edilmeme, uçuşun rötar yapması veya uçuş iptali durumlarında sahip olacakları haklar ile ilgili bilgilendirme

Bu bildirim 261/2004 Sayılı Avrupa Yönetmeliği (EC) ("Yönetmelik") ile belirlenmiş ve aşağıdaki durumlarda sizin için geçerli olacak olan haklarınıza ilişkin önemli bilgiler içermektedir:

 • Avrupa Birliği sınırlarında bulunan ve Etihad Havayolları tarafından işletilen bir havalimanından yapılacak bir uçuşta onaylanmış ve doğrudan ya da dolaylı olarak kamuya uygulanan bir ücret üzerinden satın alınmış rezervasyonunuz olması; ve
 • (uçuşunuzun iptal edilmesi durumu haricinde) Genel Taşıma Koşullarımızda veya ilgili yönetmelikte tarafımızdan belirlenmiş Check-In Süresi Bitiminden önce check-in amacıyla kendinizi ibraz etmiş olmanız; ve
 • istemsiz bir biçinde uçağa kabul edilmemeniz ve bu uçağa kabul edilmeme durumunun gerekçesinin Genel Taşıma Koşullarımız veya ilgili yönetmelikte öngörülen bir durum olmaması; ve
 • veya uçuşunuzun planlanan kalkış saatini dört saatten fazla aşacak biçimde rötar yapması (Larnaka veya Atina çıkışı uçuşlarda, bu belirtilen gecikmenin planlanan kalkış saatini üç saatten fazla aşmış olması gerekir); veya
 • Etihad Havayolları tarafından uçuşun iptal edilmesi.

UÇAĞA KABUL EDİLMEME

Rezervasyonu onaylanmış bir yolcu için boş koltuk bulunmaması durumunda, isteğimiz dışında başka yolcuların uçağa kabul edilmemesinden önce, birlikte üzerinde anlaşmaya varabileceğimiz haklar karşılığında koltuklarından feragat edebilecek gönüllüler aranacaktır. Yeterli sayıda gönüllü olmaması ve sizi isteğimiz dışında uçağa kabul edemememiz durumunda, aşağıda belirtilen haklara sahip olacaksınız.

UÇUŞ RÖTARI

Makul şartlarda uçuşunuzun planlanan çıkış saatinden dört saat veya daha fazla (Larnaka veya Atina çıkışlı uçuşlarda üç saat ve daha fazla) rötar yapmasını beklememiz durumunda, aşağıda belirtilen haklara sahip olacaksınız.

UÇUŞ İPTALİ

Uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda, aşağıdaki şartların gerçekleştirildiği haller dışında aşağıda belirtilen haklara sahip olacaksınız:

 • uçuş iptalinin planlanan çıkış tarihinden en az iki hafta önce tarafınıza bildirilmesi; veya
 • uçuş iptalinin planlanan çıkış tarihinden önce iki hafta ila yedi gün içerisinde tarafınıza bildirilmesi ve size planlanan çıkış saatinden en fazla iki saat önce yola çıkmanıza ve planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra son varış noktasına ulaşmanıza olanak sağlayacak şekilde bir güzergah değişikliği teklif edilmesi; veya
 • uçuş iptalinin planlanan çıkış tarihinden en fazla yedi gün önce tarafınıza bildirilmesi ve size planlanan çıkış saatinden en fazla bir saat önce yola çıkmanıza ve planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra son varış noktasına ulaşmanıza olanak sağlayacak şekilde bir güzergah değişikliği teklif edilmesi; veya
 • (Herhangi bir "Tazminat Hakkı" ile ilgili olarak) iptalin siyasi iktidarsızlık, güvenlik ve emniyet gerekçeleri, hava mualefeti, işçi-işveren anlaşmazlıkları veya hava trafiği kontrol olanaklarının yerine getirilememesi veya gecikmeli olarak yerine getirilmesi dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla tüm makul önlemler Etihad Havayolları tarafından alınmış olmasına rağmen ortadan kaldırılamayan olağandışı durumlardan kaynaklandığını kanıtlayabiliriz.
1. TAZMİNAT HAKKI

İsteğimiz dışında uçağa kabul edilememeniz veya uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda (yukarıda bahsedilen istisnanın geçerli olmaması şartıyla), tarafımızdan aşağıda belirtilen tutarda tazminat almaya hak kazanacaksınız:

 • En fazla 3500 km mesafede olan tüm uçuşlarda 400 €uro ; veya
 • 3500 km'den daha fazla mesafede olan tüm uçuşlarda 600 €uro.

Yukarıda öngörülen tazminat tutarı, size alternatif bir uçuş/uçuşlarda güzergah değişikliği teklif edebilmemiz ve bu güzergah değişikliği yapılan uçuşun/uçuşların varış saatinin rezervasyon yapılmış uçuşun planlanan varış saatini aşağıda belirtilen sürelerden daha fazla aşmaması durumunda %50 oranında düşürülecektir:

 • En fazla 3500 km mesafede olan tüm uçuşlarda üç saat; veya
 • 3500 km'den daha fazla mesafede olan tüm uçuşlarda dört saat.

Mesafeler büyük daire rotası yöntemine göre ölçülmektedir.

2. İADE VEYA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Uçağa kabul edilmemeniz (istemdışı veya isteğe bağlı) veya uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda aşağıdaki seçeneklerden birini tercih etme hakkınız da olacaktır:

(a) bilet bedelinin yolculuk yapılmayan kısım veya kısımlarının satın alındığı fiyat üzerinden iadesi; veya

(b) son varış noktasına ulaşmanıza yönelik mümkün olan en erken fırsatta benzer yolculuk koşulları altında güzergah değişikliği; veya

(c) son varış noktanıza, boş koltuk bulunmasına bağlı olarak size uygun gelen ileri bir tarihte, benzer yolculuk koşulları altında güzergah değişikliği.

Uçuşunuzun en az beş saat rötar yapması ve sizin yolculuk yapmamayı seçmeniz durumunda, yukarıda belirtilen (a) maddesi uyarınca para iadesi alma hakkınız olacaktır.

3. BAKIM HAKKI

İsteğimiz dışında uçağa kabul edilmemeniz veya uçuşunuzun iptal edilmesi ya da 4 saatten fazla rötar yapması durumunda, (Larnaka veya Atina çıkışlı uçuşlarda 3 saat veya daha fazla), aşağıdaki olanakları size ücretsiz olarak sunacağız:

 1. uçağın kalkışını daha fazla geciktirmemesi koşuluyla, bekleme süresiyle ilişkili olarak yiyecek ve içecek kuponu;
 2. iki adet telefon görüşmesi, teleks veya faks mesajı ya da e-posta;
 3. bir ya da iki gece kalınması gereken durumlarda veya beklediğinizden daha uzun süre kalma zorunluluğu doğması durumunda otelde konaklama;
 4. havalimanı ve konaklanacak yer (otel veya diğer) arası aktarma.

Uçuşunuzun yukarıda belirtilen "Uçuş Rötarları" kısmında belirtildiği şekilde rötar yapması veya varış limanına ulaşmadan önce size bildirimde bulunulmadan iptal edilmesi durumunda, Etihad Havayolları size yukarıdaki (a) ve (b) maddesinde verilen teklifleri sunacaktır.

Rötar ya da iptal sonrası güzergah değişikliği yapılması sonucunda, yeni varış saatinizin makul koşullarda başlangıçtaki varış tarihinin en az ertesi günü olmasının beklendiği durumlarda, size yukarıdaki (c) ve (d) maddesinde verilen teklifler de sunulacaktır.

Etihad Havayollarının yukarıda belirtilen bakım imkanlarını ayarlamasının mümkün olamadığı durumlarda, aşağıdaki adrese başvurmanız üzerine makul koşullarda yapılmış masraflarınızı tazmin edeceğiz: Feedback@etihad.ae Guest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Her bir Avrupa Birliği Üye Ülkesi tarafından kurulan farklı Ulusal Yürütme Organının iletişim bilgileri için burayatıklayınız.

Uzun Süreli Pist Rötarlarına Yönelik Acil Durum Planı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havaalanlarında geçerlidir

Etihad Havayolları dünyanın en iyi havayolu olmaya büyük önem vermektedir. Ender durumlarda, Etihad Havayolları uçuşlarında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir havaalanında yerdeyken rötar yaşanabilir. Böyle bir durumda amacımız, uçuş aksaklıklarının asgari düzeyde tutulmasını temin etmek ve misafirlerimizin Etihad'le yaptığı yolculuktan keyif almaya devam etmelerini sağlamaktır.

Etihad'ın uzun süreli pist rötarlarına yönelik acil durum planında, uzun süreli bir rötar boyunca Etihad'ın yapacakları ABD Ulaştırma Bakanlığı (DoT) mevzuatına uygun olarak açıklanmaktadır. Bu plan ABD web sitemizde mevcuttur. ABD web sitemize www.etihad.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Uzun süreli pist rötarı nedir?

Etihad uçağı bir ABD havaalanında yerdeyken yaşanan dört saat veya daha uzun süreli rötardır. Yerdeki süre tanımı: 
- pist yönüne taksileme – uçağın kapıdan ayrıldığı andan havalandığı ana kadar geçen süre;
- apron yönünde taksileme – uçağın iniş yaptığı andan bir kapıda park pozisyonu aldığı ana kadar geçen süre; veya
- divertler – hava koşulları, sağlıkla ilgili acil durumlar veya diğer nedenlerle bir ABD havaalanına plansız olarak inilerek beklenmesi.

Etihad’ın pist rötarı politikası

Etihad Havayolları Ağ Operasyon Merkezi (NOC) çalışanları, üçüncü taraf yer hizmetleri çalışanları, Etihad havaalanı operasyon ekipleri, uçuş mürettebatları, hava trafik kontrol koordinatörleri ve havaalanı operatörü çalışanları hep birlikte aşağıdakileri sağlamaya çalışacaklardır:

 1. Uçağın pistte kalması durumunda, uçağın kapıdan ayrılmasından (kalkış durumunda) veya piste temas etmesinden (varış durumunda) sonraki iki saat içinde yeterli miktarda yiyecek ve su servis edilmesi. Bu durumun tek istisnası sorumlu kaptan pilotun güvenlik veya emniyet nedeniyle bu servisin yapılamayacağına karar vermesidir.
 2. Bir ABD havaalanından kalkışın veya bir ABD havaalanına inişin ardından, yolcuların uçaktan inmesine izin verilene kadar pistte dört saatten fazla sürenin geçirilmemesinin sağlanması. Uçuş mürettebatı ve hava trafik kontrol, bu yasal gereklilikle ilgili istisnaları koordine edeceklerdir. Şu durumlarda istisnalar olabilir:
  a. Sorumlu kaptan pilotun yolcuların uçaktan indirilmesiyle ilgili -örneğin bir hava koşulu ya da hava trafik kontrol direktifi gibi- güvenlik veya emniyet riski olduğuna karar vermesi; veya
  b. Hava Trafik Kontrolün uçağın bir kapıya geri dönmesi veya kapıya gelmeden başka bir alanda yolcuları uçaktan indirmesinin havaalanı operasyonlarını ciddi anlamda aksatacağını belirtmesi. 

  Her iki durumda da, Etihad Havayolları olarak müşteri hizmet planımıza ve DoT mevzuatına uygunluğu koruyabilmek çabasıyla şartları değerlendirmeye devam edeceğiz.
 3. Dört saatten uzun süren rötarları önlemek için, elimizden geldiğince, uçağın çekici araçla taksi konumuna hareketinin proaktif bir biçimde sağlanması.
 4. Dört saatten uzun süren rötarları önlemek için, elimizden geldiğince, apron yönüne taksileme gecikmelerinin proaktif bir biçimde yönetilmesi.
 5. Dört saatten uzun süren rötarları önlemek için, elimizden geldiğince, divertlerin proaktif bir biçimde yönetilmesi.
 6. Uçağın pistte kaldığı süre boyunca tuvalet/lavabo imkanının ve gerekiyorsa tıbbi müdahalenin sağlanması veya ayarlanması.
 7. Etihad havaalanı operasyon ekipleri ve uçuş mürettebatları aracılığıyla 30 dakikada bir misafirlere rötar durumu ve biliniyorsa rötar nedenleri hakkında bilgi verilmesi.
 8. Etihad havaalanı operasyon ekipleri ve uçuş mürettebatları aracılığıyla 30 dakikada bir uçaktaki misafirlere mümkün olduğunda ve güvenlik açısından sorun oluşturmadığında istemeleri halinde uçaktan inebilecekleri yönünde bilgi verilmesi.

Etihad Havayolları bu planı gerçekleştirecek yeterli kaynağa sahiptir.

Etihad Havayolları; Chicago O’Hare terminal 5, John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı terminal 4, San Francisco Uluslararası Havaalanı, Dulles Havaalanı, Dallas Fort Worth Havaalanı terminal D ve Los Angeles Havaalanı TBIT ve ABD'de alternatif havaalanları olarak belirlenmiş havaalanlarındaki havaalanı yetkilileri, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ve ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile bu planı koordine etmiştir.

Ekstra ayak uzatma yeri bulunan koltuklar

Ekstra ayak uzatma yeri politikamızı görüntülemek için lütfen buraya tıklayın .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faydalı bilgiler