Canadese

bescherming

voor passagiers

Standaardverklaring
Als u de toegang tot het vliegtuig wordt geweigerd of als uw bagage is zoekgeraakt of beschadigd, hebt u mogelijk recht op bepaalde normen wat betreft afhandeling en vergoeding volgens de Air Passenger Protection Regulations. Neem voor meer informatie over uw rechten als passagier contact op met uw luchtvaartmaatschappij of ga naar de website van het Canadian Transportation Agency.

Instappen geweigerd
Het komt voor dat gasten zitplaatsen op een vlucht boeken, maar vervolgens besluiten om niet te reizen, echter zonder het ons te laten weten. We houden geboekte vluchten nauwlettend in de gaten en, rekening houdend met dergelijke gasten die mogelijk niet komen opdagen voor de vlucht, bepalen we het aantal tickets dat we voor elke vlucht voor verkoop beschikbaar stellen. Het komt een enkele keer voor dat dit niet helemaal goed gaat, waardoor er een overboekingssituatie ontstaat. Dit is niet van toepassing op situaties waarin een gast de toegang wordt geweigerd om veiligheids-, beveiligings- of gezondheidsredenen.
In alle overboekingssituaties zullen we alle gasten vragen of ze bereid zijn hun stoel af te staan in ruil voor vrijwillige compensatie, voordat we gedwongen de toegang weigeren.

Als het noodzakelijk is om instappen gedwongen te weigeren, wordt de volgende gasten geen toegang geweigerd:

 • Alleenreizende minderjarigen
 • gasten met een beperking en hun begeleider;
 • familieleden die gezamenlijk reizen;
 • een gast die eerder toegang is geweigerd op hetzelfde ticket.

We zullen ook geen gasten verwijderen die reeds aan boord zijn, behalve om veiligheids-, beveiligings- of gezondheidsredenen.

Compensatie voor vrijwilligers
We zullen voor gasten die vrijwillig hun stoel afstaan een hoger bedrag aanbieden dan de compensatie die door de Canadese Air Passenger Protection Regulations worden voorgeschreven. Compensatie voor het vrijwillig afstaan van een geboekte stoel wordt betaald in de vorm van krediet bij de Travel Bank. Travel Bank is een virtueel kredietplatform. Deze kredieten kunnen worden gebruikt voor het boeken van toekomstige Etihad Airways-vluchten. Travel Bank-kredieten vervallen niet en een eventueel resterend saldo kan worden gebruikt voor toekomstige vluchten. Als de werkelijke vertraging meer blijkt te zijn dan onze schatting, zullen we de compensatie aanpassen aan de werkelijke vertraging.

Bovendien, rekening houdend met het tijdstip van de dag en hoe lang u op de alternatieve vlucht moet wachten, zorgen wij voor eten en drinken, en waar nodig, een overnachting inclusief transport van en naar de accommodatie plus toegang tot communicatievoorzieningen.

Compensatie voor instapweigering
Volgens de Canadese Air Passenger Protection Regulations zijn we verplicht gasten die het instappen wordt geweigerd, te compenseren voor het ongemak en hen een alternatief reisarrangement aan te bieden. Volgens deze regeling is de volgende compensatie van toepassing:

 • 900 Canadese dollars als de aankomst op de bestemming minder dan 6 uur is vertraagd;
 • 1800 Canadese dollars als de aankomst op de bestemming meer dan 6 uur maar minder dan 9 uur is vertraagd; en
 • 2400 Canadese dollars als de aankomst op de bestemming 9 uur of meer is vertraagd.

Als we niet in staat zijn om de bovenstaande compensatie te verstrekken vóór het vertrek van uw alternatieve vlucht, zullen we u een schriftelijke bevestiging geven van het bedrag dat we u als compensatie zullen betalen.

Als de werkelijke vertraging meer blijkt te zijn dan onze schatting, zullen we de compensatie aanpassen aan de werkelijke vertraging.

Bovendien, rekening houdend met het tijdstip van de dag en hoe lang u op de alternatieve vlucht moet wachten, zorgen wij voor eten en drinken, en waar nodig, een overnachting inclusief transport van en naar de accommodatie plus toegang tot communicatievoorzieningen.

Vertragingen en annuleringen

Indien een vlucht vertraging heeft of is geannuleerd, zullen wij u informeren over:

 1. de reden voor de vertraging/annulering;
 2. de zorg en vergoeding die wij u bieden; en
 3. beschikbare verhaalmiddelen tegen ons, inclusief uw opties bij de CTA.

We zullen u zo snel mogelijk nieuwe informatie over de vluchtstatus geven. In het geval van een vertraging zullen we ook elke 30 minuten statusupdates geven totdat een nieuwe vertrektijd is bepaald of nieuwe reisarrangementen zijn geregeld.

Onze verplichtingen met betrekking tot zorg en vergoeding hangen af van de oorzaak van het probleem met de vlucht.

 • Als de reden voor de vertraging/annulering binnen onze controle ligt en geen verband houdt met de veiligheid, zullen wij u zorg en een vergoeding bieden en u omboeken, zodat u uw reis kunt voltooien, of u een terugbetaling geven.
 • Als de reden voor de vertraging/annulering binnen onze controle ligt en verband houdt met de veiligheid, zullen wij u zorg bieden en u omboeken, zodat u uw reis kunt voltooien, of u een terugbetaling geven.
 • Als de reden voor de vertraging/annulering buiten onze controle ligt, zijn we alleen verplicht u om te boeken, zodat u uw reis kunt voltooien.  

Gebeurtenissen die geacht worden buiten onze controle te vallen, zijn onder andere:

 • weersomstandigheden of natuurrampen die een veilige vlucht onmogelijk maken;
 • instructies van de luchtverkeersleiding;
 • operationele problemen op de luchthaven;
 • medisch noodgeval;
 • veiligheidsdreiging;
 • botsing met wilde dieren;
 • oorlog of politieke instabiliteit;
 • illegale activiteiten of sabotage;
 • Notice to Airmen (zoals gedefinieerd in de Canadese luchtvaartregelgeving);
 • arbeidsconflicten binnen de luchtvaartmaatschappij of een essentiële dienstverlener zoals een luchthaven of een verlener van luchtvaartnavigatiediensten;
 • een fabricagefout in een vliegtuig waardoor de veiligheid van passagiers gevaar loopt en die is vastgesteld door de fabrikant of een bevoegde autoriteit; of
 • verzoek van een politie-, veiligheids- of douanefunctionaris.

Zorg die wij bieden:

Als we u niet ten minste 12 uur voor de geplande vertrektijd op de hoogte hebben gesteld van het probleem met de vlucht en behalve wanneer het probleem buiten onze controle valt, bieden we u het volgende als een vlucht is geannuleerd of als de vertraging meer dan twee uur is:

 • eten en drinken in redelijke hoeveelheden; en
 • toegang tot communicatiemiddelen (zoals gratis wifi).

Als u een nacht moet wachten op uw nieuwe vlucht, bieden we u gratis een hotel of vergelijkbare accommodatie aan en bieden we gratis vervoer van en naar die accommodatie.

Vergoeding die wij bieden:

Als we u 14 dagen of korter van tevoren op de hoogte hebben gesteld van het probleem, geven we u een vergoeding voor het ongemak van een vertraagde of geannuleerde vlucht als het probleem binnen onze controle ligt en geen verband houdt met de veiligheid. Deze vergoeding is gebaseerd op de duur van de vertraging, die wordt bepaald door de aankomsttijd op de eindbestemming op uw ticket.

Als de duur van de vertraging:

 • tussen de 3 en 6 uur is, bedraagt uw vergoeding CAN $ 400;
 • tussen de 6 en 9 uur is, bedraagt uw vergoeding CAN $ 700;
 • 9 uur of meer is, bedraagt uw vergoeding CAN $ 1000.

Als u al een vergoeding voor hetzelfde voorval hebt ontvangen volgens de regels voor passagiersbescherming van een ander land, krijgt u geen verdere vergoeding volgens de Canadese regelgeving. U hebt één jaar de tijd om een vergoedingsclaim bij ons in te dienen en dit moet schriftelijk gebeuren. We zullen binnen 30 dagen reageren en om betaalinstructies vragen of u vertellen waarom er geen vergoeding is verschuldigd.

We zullen u schriftelijk informeren over het bedrag waarop u recht hebt als vergoeding en over eventuele alternatieve vormen van vergoeding die we kunnen aanbieden. U hebt het recht hiertussen te kiezen.

Als u hebt gekozen voor een terugbetaling omdat omboeken niet aan uw reiswensen voldoet of als de reis geen zin meer heeft, krijgt u naast de terugbetaling CAN $ 400 extra ter compensatie voor het ongemak.

Zitplaatsen voor kinderen jonger dan 14 jaar
We zullen er bij het inchecken of bij de gate voor zorgen dat kinderen jonger dan 14 jaar zonder extra kosten een stoel krijgen toegewezen in de buurt van een ouder of voogd. Kinderen van 4 jaar of jonger zullen we een stoel naast de begeleider geven. Voor kinderen van 5 tot 14 jaar geldt dat als we niet in staat zijn om een naastgelegen stoel te bieden, we een stoel in de dezelfde rij zullen toewijzen die door maximaal één stoel wordt gescheiden van de toegewezen stoel.  Als er geen stoelen in de buurt beschikbaar zijn, zullen we reizigers vragen of zij bereid zijn van stoel te wisselen.

Muziekinstrumenten
Muziekinstrumenten die passen binnen de toegestane afmetingen voor handbagage (zoals kleine fluiten of violen), worden gratis vervoerd als toegestane handbagage.

Als het instrument niet in het bagagecompartiment in de cabine past (zoals een basgitaar of cello) of de standaardafmetingen of het standaardgewicht voor handbagage overschrijdt, kunt u vooraf via het Global Contact Centre een extra stoel voor het instrument boeken en het meenemen  in de cabine.

Als alternatief kunt u uw muziekinstrument inchecken als onderdeel van uw toegestane ruimbagage. Als het bij het inchecken uw toegestane ruimbagage overschrijdt, kunt u ruimte voor extra bagage kopen.

Vertraagde en zoekgeraakte bagage
Vertraagde bagage moet door de gast onmiddellijk op de luchthaven worden gemeld, of schriftelijk binnen 48 uur na aankomst. Gasten wiens bagage is vertraagd, komen in aanmerking voor het aanvragen van een IR-uitkering (Interim Relief; voorfinanciering), als vergoeding voor kosten voor het aanschaffen van zaken die redelijkerwijs als onmiddellijke benodigdheden kunnen worden aangemerkt. (IR-claims worden aangevraagd via het online bagageclaimformulier op Etihad.com). Voor mogelijk zoekgeraakte bagage moet de claim worden ingediend binnen 21 dagen na de dag waarop de bagage had moeten aankomen.

Als de bagage van een gast na 21 dagen nog niet terecht is, wordt de bagage als verloren beschouwd. Om in aanmerking te komen voor compensatie vanwege vertraagde of zoekgeraakte bagage moeten gasten het volgende aan hun claim op Etihad.com toevoegen:

 • Instapkaart
 • Betalingsbewijzen
 • Bankrekeninggegevens
 • Paspoort
 • Bagagelabel
 • Ondertekend vrijgave- en schadeloosstellingsformulier

We vergoeden eventuele extra bagagekosten die u had moeten betalen als uw bagage was vertraagd, zoekgeraakt of beschadigd.

Asfaltvertragingen
Een asfaltvertraging wordt gedefinieerd als een vertraging op het asfalt nadat de deuren van het vliegtuig zijn gesloten voor het opstijgen of nadat de vlucht is geland.

Etihad biedt de volgende standaardafhandeling in het geval van een asfaltvertraging:

 • toegang tot toiletten, in werkende staat;
 • geschikte ventilatie en koeling/verwarming in het vliegtuig;
 • de middelen om te communiceren met mensen buiten het vliegtuig, indien mogelijk;
 • eten en drinken, in redelijke hoeveelheden, rekening houdend met de duur van de vertraging, het tijdstip van de dag en de locatie van de luchthaven.

Als er asfaltvertraging optreedt, hebt u het recht om 3 uur nadat de vliegtuigdeuren zijn gesloten voor het opstijgen van boord te gaan, tenzij het vertrek van het vliegtuig aanstaande is, dat wil zeggen binnen de eerstvolgende 45 minuten, en we in staat zijn de bovengenoemde afhandelingsvereisten te handhaven.

Als het om redenen van veiligheid/beveiliging of in verband met het andere luchtverkeer of een douanecontrole niet mogelijk is om uit te stappen, vervalt onze verplichting om deze mogelijkheid te bieden.

We zullen gasten met een beperking en hun eventuele begeleiders de mogelijkheid bieden om, indien mogelijk, als eerste van boord te gaan.

Mocht er vóór het opstijgen of na de landing dringend medische hulp noodzakelijk zijn, zullen we zorgen voor de vereiste toegankelijkheid.

Toegang tot informatie
Ons luchthavenpersoneel zal op verzoek op een andere wijze toegang bieden tot een aan u verstrekte verklaring of brief. Bijvoorbeeld: de tekst van de verklaring of brief in een groter lettertype beschikbaar stellen of u een exemplaar van deze teksten per e-mail toezenden.

Lees de Internationale passagiersregels en vluchttarieven voor tickets die in Canada zijn gekocht.