Προστασία

επιβατών αερομεταφορών

Καναδά

Τυπική ανακοίνωση
Σε περίπτωση μη έγκρισης της επιβίβασής σας ή απώλειας ή ζημιάς των αποσκευών σας, ενδεχομένως δικαιούστε διορθωτικά μέτρα και αποζημίωση βάσει των Κανονισμών προστασίας επιβατών αερομεταφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτες, επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία ή επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Αερομεταφορών του Καναδά.

Άρνηση επιβίβασης
Ορισμένες φορές, κάποιοι επιβάτες κάνουν κράτηση θέσεων στις πτήσεις μας, αλλά αποφασίζουν να μην ταξιδεύσουν χωρίς να μας ενημερώσουν. Παρακολουθούμε προσεκτικά τις κρατήσεις πτήσεων και, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους επιβάτες που μπορεί να μην εμφανιστούν για την πτήση, προσδιορίζουμε τον αριθμό των εισιτηρίων που διαθέτουμε προς πώληση για κάθε πτήση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν το πετυχαίνουμε με ακρίβεια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα με υπεράριθμες κρατήσεις. ‎Αυτό δεν περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες ένας επιβάτης δεν γίνεται δεκτός σε μια πτήση για λόγους ασφαλείας ή υγείας.
Σε όλες τις περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων, όλοι οι επιβάτες θα ερωτώνται αν είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν τη θέση τους με αντάλλαγμα εκούσια αποζημίωση, προτού τους απαγορευτεί η επιβίβαση παρά τη θέλησή τους.

Εάν κριθεί απαραίτητη η μη επιβίβαση κάποιων επιβατών παρά τη θέλησή τους, αυτή δεν θα ισχύει για τους ακόλουθους επιβάτες:

 • Ασυνόδευτοι ανήλικοι
 • Επιβάτες με αναπηρία και ο φροντιστής τους
 • Μέλος μιας οικογένειας που ταξιδεύει μαζί
 • Επιβάτης στον οποίο είχε προηγουμένως απαγορευτεί η επιβίβαση με το ίδιο εισιτήριο

Επίσης, δεν θα απομακρύνονται επιβάτες που βρίσκονται ήδη εντός του αεροσκάφους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας ή υγείας.

Αποζημίωση για τους εθελοντές
Στους επιβάτες που θα παραχωρούν οικειοθελώς τις θέσεις τους, θα προσφέρεται ένα ποσό μεγαλύτερο από την αποζημίωση που προβλέπεται από τους Κανονισμούς προστασίας επιβατών αερομεταφορών του Καναδά. Η αποζημίωση για την οικειοθελή μη επιβίβαση θα καταβάλλεται με τη μορφή πιστώσεων Travel Bank. Η Travel Bank είναι μια εικονική πλατφόρμα πιστώσεων. Αυτές οι πιστώσεις μπορούν να εξαργυρωθούν για μελλοντικές πτήσεις με την Etihad Airways. Οι πιστώσεις Travel Bank δεν έχουν ημερομηνία λήξης και τυχόν υπόλοιπο μπορεί να καταναλωθεί σε μελλοντικές πτήσεις. Εάν η πραγματική καθυστέρηση αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερη από την εκτίμησή μας, θα προσαρμόσουμε την αποζημίωση έτσι ώστε να αντανακλά την πραγματική καθυστέρηση.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα της ημέρας και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένετε για την εναλλακτική πτήση, θα παρέχουμε φαγητό και αναψυκτικά και, όπου χρειάζεται, διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, καθώς και πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

Αποζημίωση για άρνηση επιβίβασης
Βάσει των Κανονισμών προστασίας επιβατών αερομεταφορών του Καναδά υποχρεούμαστε να αποζημιώσουμε έναν επιβάτη στον οποίο θα αρνηθούμε την επιβίβαση για την ταλαιπωρία του, καθώς και να προβούμε σε εναλλακτικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε ως αποζημίωση:

 • 900 δολάρια Καναδά, εάν η άφιξη στον προορισμό καθυστερήσει λιγότερο από 6 ώρες,
 • 1.800 δολάρια Καναδά, εάν η άφιξη στον προορισμό καθυστερήσει πάνω από 6 ώρες αλλά λιγότερο από 9 ώρες και
 • 2.400 δολάρια Καναδά, εάν η άφιξη στον προορισμό καθυστερήσει κατά 9 ώρες ή περισσότερο.

Εάν δεν μπορέσουμε να σας παράσχουμε την παραπάνω αποζημίωση πριν από την αναχώρηση της εναλλακτικής σας πτήσης, θα σας παράσχουμε γραπτή βεβαίωση για το ποσό που θα σας καταβάλουμε ως αποζημίωση.

Εάν η πραγματική καθυστέρηση αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερη από την εκτίμησή μας, θα προσαρμόσουμε την αποζημίωση έτσι ώστε να αντανακλά την πραγματική καθυστέρηση.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα της ημέρας και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένετε για την εναλλακτική πτήση, θα παρέχουμε φαγητό και αναψυκτικά και, όπου χρειάζεται, διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, καθώς και πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, θα σας ενημερώσουμε:

 1. τον λόγο της καθυστέρησης / ακύρωσης
 2. τη φροντίδα και την αποζημίωση που θα σας παρέχουμε και
 3. τις διαθέσιμες ενέργειές σας εναντίον μας, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών που σας παρέχει ο Οργανισμός Αερομεταφορών του Καναδά.

Θα σας ενημερώσουμε για τη νέα κατάσταση της πτήσης σας το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα παρέχουμε επίσης ενημερώσεις κατάστασης κάθε 30 λεπτά έως ότου οριστεί νέα ώρα αναχώρησης ή γίνουν διαθέσιμες νέες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη φροντίδα και την αποζημίωσή σας εξαρτώνται από την αιτία του προβλήματος εκτέλεσης της πτήσης.

 • αν ο λόγος για την καθυστέρηση / ακύρωση είναι υπό τον έλεγχό μας και δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, θα σας παρέχουμε φροντίδα και αποζημίωση καθώς και θα προχωρήσουμε σε νέες κρατήσεις για λογαριασμό σας προκειμένου να συνεχίσετε το ταξίδι σας ή θα σας παρέχουμε επιστροφή χρημάτων.
 • αν ο λόγος για την καθυστέρηση / ακύρωση είναι υπό τον έλεγχό μας και σχετίζεται με την ασφάλεια, θα σας παρέχουμε φροντίδα και θα προχωρήσουμε σε νέες κρατήσεις για λογαριασμό σας προκειμένου να συνεχίσετε το ταξίδι σας ή θα σας παρέχουμε επιστροφή χρημάτων.
 • αν ο λόγος της καθυστέρησης / ακύρωσης είναι εκτός του ελέγχου μας, η ευθύνη μας περιορίζεται στην εύρεση νέων κρατήσεων προκειμένου να ολοκληρώσετε την προγραμματισμένη διαδρομή σας.  

Τα συμβάντα που θεωρούνται εκτός του ελέγχου μας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • τις καιρικές συνθήκες ή τις φυσικές καταστροφές που καθιστούν αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση της πτήσης ·
 • οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας,
 • θέματα λειτουργίας αεροδρομίων,
 • ιατρικό επείγον,
 • απειλή ασφάλειας
 • σύγκρουση με άγρια ζώα,
 • πόλεμο ή πολιτική αστάθεια,
 • παράνομες πράξεις ή δολιοφθορά,
 • Ανακοίνωση προς τους Αεροπόρους (όπως ορίζεται στον Καναδικό Κανονισμό Αεροπορίας),
 • εργασιακές διαφορές εντός του μεταφορέα ή ενός βασικού παρόχου υπηρεσιών όπως αεροδρόμιο ή πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας,
 • κατασκευαστικό ελάττωμα σε αεροσκάφος που υποβιβάζει την ασφάλεια των επιβατών και έχει αναγνωριστεί από τον κατασκευαστή ή αρμόδια αρχή, ή
 • αίτημα της αστυνομίας, της ασφάλειας ή τελωνειακού υπαλλήλου.

Φροντίδα που θα παράσχουμε:

Εάν δεν σας ειδοποιήσαμε για τη διακοπή της πτήσης τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και εκτός αν η διακοπή είναι εκτός του ελέγχου μας, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης ή εάν η καθυστέρηση μιας πτήσης φτάσει τις δύο ώρες θα σας παρέχουμε:

 • φαγητό και ποτό σε εύλογες ποσότητες και
 • πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας (π.χ. δωρεάν Wi-Fi).

Εάν πρόκειται να διανυκτερεύσετε αναμένοντας τη νέα πτήση σας, θα σας παρέχουμε δωρεάν ξενοδοχείο ή αντίστοιχο κατάλυμα και θα σας παρέχουμε δωρεάν μεταφορά από και προς το κατάλυμα αυτό.

Αποζημίωση που θα παράσχουμε:

Αν σας έχουμε ειδοποιήσει για τη διατάραξη πριν από 14 ημέρες ή λιγότερες, θα παρέχουμε αποζημίωση για την καθυστέρηση των πτήσεων και τις ακυρώσεις εφόσον η διαταραχή ήταν εντός του ελέγχου μας και δεν σχετίζεται με θέματα ασφαλείας. Αυτό θα βασίζεται στη διάρκεια της καθυστέρησης σας, η οποία καθορίζεται από την ώρα άφιξης στον τελικό προορισμό του εισιτηρίου σας.

Εάν η διάρκεια της καθυστέρησης είναι:

 • από 3 έως 6 ώρες, η αποζημίωσή σας είναι 400 δολάρια Καναδά.
 • από 6 έως 9 ώρες, η αποζημίωσή σας είναι 700 δολάρια Καναδά.
 • 9 ώρες ή περισσότερο, η αποζημίωσή σας είναι 1000 δολάρια Καναδά.

Αν έχετε λάβει ήδη αποζημίωση για το ίδιο συμβάν βάσει των κανονισμών προστασίας επιβατών αερομεταφορών μιας άλλης χώρας, δεν δικαιούστε περαιτέρω αποζημίωση βάσει των καναδικών κανονισμών. Έχετε προθεσμία ένα έτος για να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης στην υπηρεσία μας και θα πρέπει να γίνει εγγράφως. Θα απαντήσουμε εντός 30 ημερών για να ζητήσουμε οδηγίες πληρωμής ή να σας ενημερώσουμε για ποιο λόγο δεν σας οφείλεται αποζημίωση.

Θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για το ποσό που δικαιούστε ως αποζημίωση καθώς και για τυχόν εναλλακτική μορφή αποζημίωσης που μπορούμε να σας παρέχουμε. Θα έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε μεταξύ τους.

Εάν έχετε επιλέξει επιστροφή χρημάτων επειδή η δημιουργία νέας κράτησης δεν ανταποκρίνεται στις ταξιδιωτικές σας ανάγκες ή δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για το ταξίδι, θα λάβετε 400 δολάρια Καναδά ως αποζημίωση για την ταλαιπωρία σας επιπρόσθετα στην επιστροφή χρημάτων σας.

Εκχώρηση καθισμάτων για παιδιά κάτω των 14 ετών
Θα διευκολύνουμε την εκχώρηση καθισμάτων για παιδιά κάτω των 14 ετών, σε κοντινή απόσταση από τον γονιό ή τον κηδεμόνα, χωρίς επιπλέον χρέωση, κατά το check-in ή στην πύλη επιβίβασης. Στις περιπτώσεις των παιδιών ηλικίας 4 ετών και κάτω, θα προσφέρουμε ένα κάθισμα δίπλα στον γονιό ή τον κηδεμόνα. Για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, εάν δεν είναι δυνατή η εκχώρηση ενός καθίσματος δίπλα στον γονιό ή τον κηδεμόνα, θα προσφέρουμε ένα κάθισμα στην ίδια σειρά το οποίο θα χωρίζεται με έως ένα κάθισμα το μέγιστο.  Αν δεν υπάρχουν καθίσματα σε κοντινή απόσταση, θα ζητούμε από εθελοντές να αλλάξουν καθίσματα.

Μουσικά όργανα
Τα μουσικά όργανα που συμμορφώνονται με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις των χειραποσκευών (π.χ. μικρά φλάουτα ή βιολιά) θα μεταφέρονται χωρίς κόστος ως μέρος του επιτρεπόμενου ορίου χειραποσκευών σας.

Εάν το μουσικό όργανο (π.χ. κοντραμπάσο ή βιολοντσέλο) δεν χωράει στον χώρο αποθήκευσης πάνω από τα καθίσματα ή υπερβαίνει τις τυπικές διαστάσεις ή το βάρος που ισχύουν για τις χειραποσκευές, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόσθετο κάθισμα στο αεροσκάφος για να το μεταφέρετε  στην καμπίνα, εφόσον επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με το Διεθνές Τηλεφωνικό Κέντρο μας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραδώσετε το μουσικό όργανο ως μέρος του επιτρεπόμενου ορίου παραδιδόμενων αποσκευών σας ή, σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου παραδιδόμενων αποσκευών σας, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αποσκευές.

Καθυστερημένες και απολεσθείσες αποσκευές
Οι καθυστερημένες αποσκευές πρέπει να δηλώνονται αμέσως στο αεροδρόμιο από τον επιβάτη ή εγγράφως εντός 48 ωρών από την άφιξη. Οι επιβάτες με καθυστερημένες αποσκευές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την πληρωμή μιας Προσωρινής Ενίσχυσης (IR), για να καλυφθεί το κόστος αγοράς άμεσων και εύλογων απαραίτητων αγαθών. (Οι αξιώσεις για την Προσωρινή Ενίσχυση πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αξίωσης για τις αποσκευές στον ιστότοπο Etihad.com). Για πιθανώς απολεσθείσες αποσκευές, η αξίωση πρέπει να υποβάλλεται εντός 21 ημερών από την ημέρα της αναμενόμενης άφιξης.

Εάν η αποσκευή ενός επιβάτη λείπει μετά από 21 ημέρες, θεωρείται απολεσθείσα. Για την αποζημίωση για καθυστερημένες ή απολεσθείσες αποσκευές, οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα μαζί με την αξίωσή τους στον ιστόποπο Etihad.com:

 • Κάρτα επιβίβασης
 • Αποδείξεις είσπραξης
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • Διαβατήριο
 • Σήμανση αποσκευής
 • Υπογεγραμμένη φόρμα δήλωσης και αποζημίωσης

Θα σας επιστρέψουμε τυχόν χρεώσεις που είχατε καταβάλει για επιπλέον αποσκευές, εάν οι αποσκευές σας καθυστέρησαν, χάθηκαν ή καταστράφηκαν.

Καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο
Ως καθυστέρηση στον αεροδιάδρομο νοείται μια καθυστέρηση που θα προκύψει στον αεροδιάδρομο αφού κλείσουν οι θύρες του αεροσκάφους για απογείωση ή μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Η Etihad θα παρέχει τα ακόλουθα τυπικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση καθυστέρησης στον αεροδιάδρομο:

 • Πρόσβαση στις τουαλέτες, σε κατάσταση λειτουργίας
 • Κατάλληλο εξαερισμό και κλιματισμό του αεροσκάφους
 • Εάν είναι δυνατή η επικοινωνία με άτομα εκτός του αεροσκάφους, τα σχετικά μέσα επικοινωνίας
 • Τρόφιμα και ροφήματα, σε λογικές ποσότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της καθυστέρησης, την ώρα της ημέρας και την τοποθεσία του αεροδρομίου

Σε περίπτωση καθυστέρησης στον αεροδιάδρομο, έχετε το δικαίωμα να αποβιβαστείτε 3 ώρες μετά το κλείσιμο των θυρών του αεροσκάφους για απογείωση, εκτός εάν το αεροσκάφος πρόκειται να αναχωρήσει σύντομα, δηλαδή εντός των επόμενων 45 λεπτών, και είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τα παραπάνω διορθωτικά μέτρα.

Κατ' εξαίρεση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε δυνατότητα αποβίβασης, εάν αυτό δεν είναι δυνατό για λόγους ασφαλείας ή εάν συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται με την εναέρια κυκλοφορία ή τον τελωνειακό έλεγχο.

Θα παρέχουμε στους επιβάτες με αναπηρία και τυχόν φροντιστές τους τη δυνατότητα να αποβιβαστούν πρώτοι, εάν είναι δυνατό.

Θα διευκολύνουμε την πρόσβαση βοήθειας σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια πριν από την απογείωση ή μετά την προσγείωση.

Πρόσβαση σε πληροφορίες
Το προσωπικό αεροδρομίου της εταιρείας μας παρέχει εναλλακτική πρόσβαση σε έναν πίνακα ειδοποιήσεων ή μια επιστολή που θα σας παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος. Αυτά τα μέσα μπορούν να παρασχεθούν, εφόσον ζητηθεί, είτε σε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς είτε με την αποστολή ενός αντιγράφου της ειδοποίησης ή της επιστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε τους Διεθνείς κανόνες επιβατών και ναύλων για τα εισιτήρια που αγοράζονται στον Καναδά.